Par projektu

Projekts “Māksla+Ēdiens+Nākamā paaudze” ar mākslas un ēdiena starpniecību rosina kritisku diskusiju jauniešu vidū par šodienas un nākotnes krīzēm gan Latvijā, gan pasaulē. Projekta mērķis ir palīdzēt nākamajai paaudzei meklēt radošus risinājumus krīžu pārvarēšanai, vienlaikus mazinot trauksmi un bažas, kas saistītas ar klimata un ģeopolitiskās situācijas nenoteiktību mūsdienās.

Ruckas mākslas fonds (Latvija) sadarbībā ar Zinātnes parku Vitenparken (Norvēģija) bērniem un jauniešiem vecumā no 10 līdz 18 gadiem piedāvā tiešsaistes un klātienes nodarbības, kuras vada starptautisku un starpdisciplināru profesionāļu komanda no abām valstīm, pārstāvot vizuālās mākslas, performances, dizaina, audiovizuālo mediju mākslas, tehnoloģiju, bio-mākslas, vides zinātnes un gastronomijas jomas.

Projekts “Māksla+Ēdiens+Nākamā paaudze” ļauj bērniem un jauniešiem definēt un kopā radīt savu nākotni ar mākslas un kultūras starpniecību. Projektā tiek izmantota ilgtspējīga pieeja ēdienam gan kā pārtikai, gan kā mākslinieciskam materiālam. Savukārt projekta dalībnieki kā līdzautori tiek iesaistīti projekta notikumu, mākslas priekšmetu un izstādes izveidē.

Projekta koordinators Latvijā: Oskars Goba
Projekta koordinators Norvēģijā: Zane Cērpiņa
Projekta kurators: Stāle Stenslijs

Projekta partneri

Ruckas mākslas fonds (Latvija)

Ruckas mākslas fonds dibināts 2007. gadā ar mērķi piesaistīt sabiedrības uzmanību aktuālu sociālo un vides jautājumu risināšanai, īstenojot audiovizuālās jomas projektus – dokumentālās filmas par sabiedrības neaizsargātajām grupām un vides jautājumiem, kā arī izstādes un grāmatas par sociāli aktuāliem jautājumiem. 2013. gadā fonds savu darbību pārcēla uz Cēsīm, izveidojot Ruckas mākslas rezidenču centru, kas savas pastāvēšanas laikā spējis nodrošināt radošu vidi dažādu kultūras un izglītības institūciju organizētajām vasaras skolām, veiksmīgi īstenojot arī starptautiskas rezidenču programmas, kas ar mākslinieku līdzdalību sekmējušas pozitīvu pieredzi un mijiedarbību starp māksliniekiem un Cēsu novada iedzīvotājiem, vienlaikus bagātinot kultūras un mākslas vidi Cēsīs. 

Vitenparken (Norvēģija)

Vitenparken ir zinātnes centrs, kas atrodas Norvēģijas zinātnes universitātes telpās Ase pilsētā, Norvēģijā. Vitenparken ir bezpeļņas organizācija, kuras galvenās darbības jomas ir semināri, meistarklases un hakatoni par pārtikas ražošanu un tehnoloģijām. Vitenparken arī veido izstādes, kurās tiek aplūkotas vides, klimata un ar pārtiku saistītas tēmas. Vitenparken ir NOBA – Norwegian BioArt Arena (Norvēģijas biomākslas arēna) dibinātājs. BioArt tiek izmantots kā termins plašam mākslas veidu klāstam, kas saistīts ar bioloģiju un zinātnisko izpēti. Biomākslinieki apvieno mākslas procesus un zinātniskas metodes, pieejas un instrumentus.

Projekta finansējums

Projekts “Māksla+Ēdiens+Nākamā paaudze” (Nr. EEZ/2022/2/23) tapis Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” konkursa “Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” ietvaros.

Projekts tiek realizēts no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. novembrim. Kopējās izmaksas ir 164 958,33 EUR. Projekts saņem 140 214,58 EUR no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas un 24 743,75 EUR no nacionālā līdzfinansējuma.

EEZ dotācijas atspoguļo Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ieguldījumu zaļā, konkurētspējīgā un iekļaujošā Eiropā. Programmai ir divi vispārīgi mērķi: ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšana Eiropā un divpusējo attiecību stiprināšana starp donorvalstīm un piecpadsmit ES valstīm Centrāleiropā, Dienvideiropā un Baltijā.