MĀKSLA + ĒDIENS + NĀKAMĀ PAAUDZE

Aktivitātes bērniem un jauniešiem vecumā no 10 līdz 18 gadiem

Projekta “Māksla+Ēdiens+Nākamā paaudze” mērķis ir ar mākslas un ēdiena starpniecību rosināt kritisku diskusiju jauniešu vidū par šodienas un nākotnes krīzēm gan Latvijā, gan pasaulē. Ruckas mākslas fonds Latvijā sadarbībā ar Norvēģijā bāzēto zinātnes centru Vitenparken bērniem un jauniešiem vecumā no 10 līdz 18 gadiem piedāvāja tiešsaistes un klātienes nodarbības, kuras vadīja starptautiska un starpdisciplināra profesionāļu komanda no vizuālās mākslas, performances, dizaina, audiovizuālo mediju mākslas, tehnoloģiju, bio-mākslas, vides zinātnes un gastronomijas jomām. Projekta ietvaros darbnīcu dalībnieki veidoja saturu izstādei, dari pats mākslas komplektiem un īsfilmai “Nākotnes kontūras”.