PUBLICATION

ART+FOOD+NEXT GENERATION

Authors: Zane Cerpina and Stahl Stenslie
Publisher: Vitenparken Campus Ås
ISBN: 978-82-690304-3-3
Vitenparken Campus Ås © 2023
www.next.rucka.lv

Publikācijā “Art+Food+Next Generation: Veidojot nākotni caur radošu iesaistīšanos” autori Stahl Stenslie un Zane Cerpina sniedz pārskatu par sadarbības projektu starp Vitenparken Campus Ås un Rucka Art Foundation. Šī iniciatīva, kas ilga no 2022. gada oktobra līdz 2023. gada novembrim, bija vērsta uz mākslas un ēdiena izmantošanu kā kreatīvu materiālu, lai jaunieši vecumā no 10 līdz 18 gadiem iesaistītos globālo sociālpolitisko un vides izaicinājumu risināšanā. Grāmata detalizēti apraksta projekta aktivitātes, kas sasniedza vairāk nekā 700 dalībniekus galvenokārt no Latvijas, koncentrējoties uz mērķi izmantot radošumu kā instrumentu, lai orientētos klimata pārmaiņu un ģeopolitisko nestabilitāti sarežģītībā.

Publikācija izklāsta starpdisciplināro sadarbību, kas raksturoja projektu, iesaistot māksliniekus, pavārus un ekspertus no Norvēģijas un Latvijas no tādām jomām kā vizuālās mākslas un vides zinātnes. Tā apraksta, kā projekts iesaistīja jauniešus kā līdzautorus, iekļaujot viņus dažādās aktivitātēs, piemēram, tiešsaistes darbnīcās, klātienes mākslas eksperimentos un “dari pats” projektā. Grāmata tiecas sniegt faktisko aprakstu par projekta īstenošanu un tā uzsvaru uz radošumu un jauniešu pilnvarošanu, atspoguļojot tā rezultātus un dalībnieku pieredzi.

Publikācija pieejama šeit